برش سیمی بتن

یکی از روشهای جدید و نو آورانه در برش سازه های بتنی عظیم استفاده از برش سیمی یا در اصطلاح سیم برشمی باشد. این روش در ابتدا در معادن سنگ ساختمانی با توجه به سرعت بالا و حداقل تخریب توسعه یافت. با توجه به تخریب پایین این روش و سرعت بالای برش، با تغییراتی که در بافت و الماس های سیم برش (به منظور برش میلگرد) داده شد، به تازگی از این روش در برش بتن استفاده شده است. مهمترین مزیت این روش صرفه جویی در زمان هنگام برش سازه های بتنی عظیم و با ضخامت بالا می باشد. این روش در مواردی که فضای محیط کاری کوچک باشد اجرایی و مقرون به صرفه نمی باشد و در این قبیل موارد از سایر روشهای برش استفاده می شود. یکی دیگر از مزایای این روش سطح برش بسیار صاف است به گونه یی که سطح برش می تواند به عنوان سطح نهایی کار در نظر گرفته شود.