کرگیری و برش بتن

با توجه به اینکه در سازههای بتنی کل سقف به صورت یکپارچه اجرا میشود، جهت عبور لولههای تاسیسات، کابل برق و مواردی از این دست لازم است تا بتن تخریب شده و فضایی برای عبور این موارد باز شود. در صورتی که از چکشهای برقی و یا بادی برای این کار استفاده شود، علاوه بر وقت گیر بودن سبب آسیب بتن در قسمت های مجاور محل تخریب می شود. علاوه بر این چکشهای برقی قادر به بریدن آرماتور و یا ورق فولادی (در عرشه فولادی) نیستند؛ آنها را باید با دستگاه جوش آب کرد و یا با هوا برش برید. این مورد نیز سبب اتلاف وقت بیشتری میشود. در صورتی که اگر از دستگاه مغزه گیر برای اینکار استفاده شود بدون تخریب سایر قسمتهای سازه حفره مناسب را میتوان ایجاد کرد. دستگاهی که برای این کار از آن استفاده میشود با استفاده از متههای توخالی مجهز به الماس سوراخهایی تا قطر ۲۵ سانتی متر و به طول ۲۰۰ سانتیمتر در بتن ایجاد میکنند. این دستگاه در بازار به اسامی مختلفی همچون گردبر، مغزه گیر و کر گیر شناخته میشوند. این دستگاه در عین کوچکی قابلیتهای زیادی دارد. به عنوان مثال در مواردی که از روش نیلینگ برای پایداری شیب استفاده میشود، در اطراف گود ایجاد شده و در نقاط سست خاک شمعهای بتنی با کلاف آرماتور متراکم ایجاد میشود. در ادامه دریل واگن از درون این شمعها عملیات حفاری را انجام داده و با تزریق دوغاب در این گمانهها تثبیت خاک به نحو مطلوبتری انجام میگردد. مشکلی که در این حالت وجود دارد این است که دریل واگن قادر به سوراخ کردن شمع به دلیل شبکه متراکم آرماتور درون آن نیست. به همین منظور ابتدا شمع با مغزه گیری به طور کامل سوراخ شده و پس از آن دریل واگن از طریق این سوراخ شروع به حفاری میکند. از دیگر موارد کاربرد این دستگاه سوراخکاری عرشه فولادی است. با توجه به کاربرد بیشتر عرشه فولادی در اجرای سقف در سازههای بتنی و فولادی به دلیل سهولت و سرعت اجرای آن، لزوم سوراخکاری آن بیشتر شده است زیرا عرشه فولادی به صورت یکپارچه اجرا میشود. خالی گذاشتن محل عبور لولههای تاسیسات اجرای عرشه را با کندی و دشواری زیادی توام میکند. بنابراین لازم است عرشه بتنی در نقاط مورد نیاز سوراخ شود. در این قبیل موارد دستگاه مغزه گیر علاوه بر بریدن آرماتور ورقهای عرشه را نیز به راحتی سوراخ میکند و محل عبور لوله و داکت را ایجاد میکند.

در ساختمانهای آجری همراه با مرمت و بازسازی آنها، با توجه به تغییر کاربری فضاها و یا تغییر سیستم تهویه و برق کشی، نیاز است که سوراخهایی در سقف و جرزهای آجری که عموما ضخامت بالایی دارند اجرا شود. با تغییراتی که در دستگاه مغزه گیر داده شده است چنین سوراخهایی توسط تکنسینهای شرکت ایجاد میشود. با توجه به اینکه دستگاه حین سوراخکاری ضربهیی عمل نمیکند و از طرف دیگر تنها فضای لازم برای عبور لوله و یا کانال را سوراخ میکند، آسیب وارد بر بنا در این روش حداقل خواهد بود.